> > > Lubanowo

Lubanowo

Dołączenie naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyło spore zmiany w poruszaniu się między zaprzyjaźnionymi Państwami, za sprawą przemieszania się Schengen. Swobodny obieg osób umożliwił polskiej społeczności rynki pracy na pełnym kontynencie, jednocześnie zapotrzebowanie na usługi przewozowe ludzi zwiększyły się w olbrzymim tempie w okolicach Lubanowo. Jako z bagażem doświadczeń firma w segmencie osobowych przewozów zagranicznych stworzyliśmy specjalną propozycję dla osób pragnących emigrować zagranice kraju.