> > > Ledyczek

Lędyczek

Dołączenie naszego Państwa do UE otworzyło wielkie zmiany w poruszaniu się pomiędzy wchodzącymi w skład krajami, za przyczyną przemieszania się bez kontroli. Dowolny obieg osób otworzył polskiej społeczności rynki pracy na zupełnym kontynencie, z drugiej strony popyt na usługi przewozu ludzi zwiększyły się w dużym tempie w okolicach Lędyczek. Jako doświadczona firma w segmencie osobowych przewozów międzynarodowych utworzyliśmy specjalną ofertę dla osób chcących emigrować zagranice kraju.